A+ R A-
.

Javne nabavke - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluge oglašavanja u štampanim medijima (U-15/17)

Poziv U-15/17. (19.07.2017)

KD U-15/17. (19.07.2017)

28.07.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Servis UPS-ova (OP-138/17)

Poziv OP-138/17. (17.07.2017)

KD OP-138/17. (17.07.2017)

16.08.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje instalacija sistema centralnog grejanja u poslovnoj zgradi Direkcije (R-1/17)

Poziv R-1/17 (14.07.2017)

KD R-1/17 (14.07.2017) 

24.07.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije „UNIFLOW" 

Poziv U-14/17 (14.07.2017)

KD U-14/17 (14.07.2017) 

03.08.2017. godine, do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Obnova licenci za „ESRI ArcGIS" softver (OP–137/17) 

Poziv OP-137/17 (12.07.2017)

KD OP-137/17 (12.07.2017) 

11.08.2017. godine, do 11:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Obnova licenci za Cisco Email Security Appliances C100V - IronPort ОП-133/17 

Poziv OP-133/17 (12.07.2017)

KD OP-133/17 (12.07.2017) 

Izmena I KD OP-133/17. (19.07.2017)

Odgovor I OP-133/17. (19.07.2017)

11.08.2017. godinu do 12:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled – cevovod Ø600 od naselja Kaluđerica do rezervoara „Kaluđerica" (OP-128/17)

Poziv OP-128/17 (07.07.2017)

KD OP-128/17 (07.07.2017) 

07.08.2017. godine do 8:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

PDR za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV ''Ostružnica'' sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, GO Čukarica – geološke podloge (OP-132/17) 

Poziv OP-132/17 (30.06.2017)

KD OP-132/17 (30.06.2017) 

31.07.2017.godine do 11:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka i ugradnja kamena na Kosančićevom vencu I faza (OP-134/17) 

Poziv OP-134/17 (29.06.2017)

KD OP-134/17 (29.06.2017) 

31.07.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naseljima Arnajevo i Rožanci u Barajevu sa izradom tehničke dokumentacije (OP-135/17) 

Poziv OP-135/17 (29.06.2017)

KD OP-135/17 (29.06.2017)

Odgovor OP-135/17 (11.07.2017) 

Odgovor II OP-135/17. (19.07.2017)

31.07.2017. godine do 11:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluga obezbeđivanja povratnih avionskih karata i smeštaja za članove žirija urbanističko-arhitektonskih konkursa (U-13/17) 

Poziv U-13/17 (27.06.2017)

KD U-13/17 (27.06.2017) 

Odluka o dodeli ugovora U-13/17. (19.07.2017)

07.07.2017. godine do 13:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje štampača, plotera i multifunkcijskih uređaja (OP-130/17) 

Poziv OP-130/17 (26.06.2017)

KD OP-130/17 (26.06.2017) 

Оdgovor I OP-130/17. (18.07.2017)

Izmena I JN OP-130/17. (18.07.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda OP-130/17. (18.07.2017)

28.07.2017. godine do 11:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka IP telefona (OP-129/17)

Poziv OP-129/17(20.06.2017)

KD OP-129/17(20.06.2017)

20.07.2017. god. do 14 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje GIS aplikacije „Gdi Localis- Visios" (U-11/17)

Poziv U-11/17. (19.06.2017)

KD U-11/17. (19.06.2017)

Odluka o dodeli ugovora U-11/17 (07.07.2017) 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-11/17. (20.07.2017)

29.06.2017. godine do 11 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Odgovor I OP-126/17 (30.06.2017)

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Rekonstrukcija vodovodne i hidrantske mreže za poslovni prostor u ul. Čumićevo sokače bb (OP-126/17)

Poziv OP-126/17. (16.06.2017) 

KD OP-126/17. (16.06.2017)

Odgovor I OP-126/17 (30.06.2017)

17.07.2017. godine do 13:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u ul. Jove Ilića (OP-114/17)

Poziv OP-114/17. (16.06.2017)

KD OP-114/17. (16.06.2017)

I Odgovor OP-114/17 (29.06.2017)

17.07.2017.godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije za IP centralu „IPT Stat" i „Atendant Consle" (U-10/17)

Poziv U-10/17. (12.06.2017) 

KD U-10/17. (12.06.2017)

Odluka o dodeli ugovora U-10/17 (05.07.2017)

27.06.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Veštačenje izradom stručnog opisa, popisa i procene vrednosti nepokretnosti i biljnih zasada za potrebe rešavanja imovinsko-pravnih odnosa (OP-111/17)

Poziv OP-111/17. (12.06.2017)

KD OP-111/17. (12.06.2017)

12.07.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled – saobraćajnica za pristup železničkoj stanici „Prokop" – pristup sa gornje stran (OP-125/17)

Poziv OP-125/17. (09.06.2017)

KD OP-125/17. (09.06.2017)

10.7.2017. godine do 08:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Fizičko-tehničko obezbeđenje Mosta na Adi (OP-118/17)

Poziv OP-118/17. (07.06.2017) 

KD OP-118/17. (07.06.2017) 

Оdgovor I OP-118/17. (14.06.2017)

Odgovor II OP-118/17 (29.06.2017)

07.07.2017. godine do 11:00. sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Predmet javne nabavke: Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u Ulici mladih gorana u Batajnici sa izradom tehničke dokumentacije (OP-105/17)

Poziv 105/17. (05.06.2017) 

KD OP-105/17. (05.06.2017) 

Izmena KD OP-105/17. (09.06.2017)

Оdgovor I OP-105/17. (15.06.2017)

Оdgovor II OP-105/17 (29.06.2017)

Оdgovor III OP-105/17 (30.06.2017)

Оdgovor IV OP-105/17 (04.07.2017)

05.07.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled - kanalizacija u naselju Plavi horizonti (OP-100/17)

Poziv OP-100/17. (02.06.2017)

KD OP-100/17. (02.06.2017) 

03.07.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Idejno rešenje za rekonstrukciju KCS „Železnička stanica" (OP-122/17)

Poziv OP-122/17. (02.06.2017)

KD OP-122/17. (02.06.2017) 

Odgovor I OP-122/17. (05.06.2017)

04.07.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Dodatne usluge na izradi tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji Savskog keja ispred Beton hale (P-27/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-27/17. (02.06.2017) 

KD P-27/17. (02.06.2017) 

Odgovor I P-27/17. (16.06.2017)

Izmena konkursne dokumentacije I P-27/17. (16.06.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda I P-27/17. (16.06.2017) 

26.06.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94