A+ R A-
.

Javne nabavke - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

PDR dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, GO Palilula– geološke podloge (OP-85/17)

Poziv OP-85/17. (24.04.2017)

KD OP-85/17. (24.04.2017)

24.05.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

PDR za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Ostružnica" sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, GO Čukarica – geološke podloge (OP-84/17)

Poziv OP-84/17. (24.04.2017)

KD OP-84/17. (24.04.2017)

24.05.2017. god. do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na postavljanju nedostajuće opreme puta – Sremska gazela II deonica (OP-74/17)

Poziv OP-74/17. (21.04.2017)

KD OP-74/17. (21.04.2017)

22.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Formiranje građevinske parcele za saobraćajnicu Živka Nastića Babe (OP-77/17)

Poziv OP-77/17. (21.04.2017)

KD OP-77/17. (21.04.2017)

22.05.2017. godine do 14:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije „FINMOD" (U-6/17)

Poziv U-6/17. (21.04.2017)

KD U-6/17. (21.04.2017)

04.05.2017. godine, do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Obnova i održavanje licenci za „Adobe" „ProgeCAD" i „Autodesk" (OP-80/17)

Poziv OP-80/17. (20.04.2017)

KD OP-80/17. (20.04.2017)

22.05.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu rekonstrukcije Starog savskog mosta od strane člana Žirija Nebojše Minjevića, dipl.inž.arh. (P-15/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-15/17. (19.04.2017) 

KD P-15/17. (19.04.2017) 

28.04.2017. do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu rekonstrukcije Starog savskog mosta od strane predsednika Žirija Milutina Folića, dipl.inž.arh. (P-14/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-14/17. (19.04.2017) 

KD P-14/17. (19.04.2017)

28.04.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu rekonstrukcije Starog savskog mosta od strane člana Žirija Aleksandra Bojovića, dipl.inž.građ. (P-13/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-13/17. (19.04.2017)

KD P-13/17. (19.04.2017)

28.04.2017. godine do 11:45 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izrada tehničke dokumentacije i izgradnja PPOV „Beli potok" (OP-64/17)

Poziv OP-64/17. (19.04.2017) 

KD OP-64/17. (19.04.2017)

05.06.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Formiranje građevinskih parcela za saobraćajnice sa infrastrukturom u funkciji opremanja lokacija u pripremi parcela za dodelu – I faza (OP-67/17)

Poziv OP-67/17. (13.04.2017)

KD OP-67/17. (13.04.2017)

Odgovor OP-67/17. (21.04.2017)

15.05.2017. godine, do 100:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled – fekalna kanalizacija u ul. Lj. Jelenkovića I faza u Resniku (OP-68/17)

Poziv OP-68/17. (13.04.2017)

KD OP-68/17. (13.04.2017)

15.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u ulici Rada Končara u Zemunu (OP-70/17)

Poziv OP-70/17. (12.04.2017)

KD OP-70/17. (12.04.2017)

12.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Formiranje građevinskih parcela na lokaciji Klisine u naselju Batajnica (OP-71/17)

Poziv OP-71/17. (12.04.2017)

KD OP-71/17. (12.04.2017)

Odgovor OP-71/17. (21.04.2017)

12.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Formiranje građevinske parcele za Ulicu Stefana Štiljanovića (OP-73/17)

Poziv OP-73/17. (12.04.2017)

KD OP-73/17. (12.04.2017) 

Odgovor OP-73/17. (21.04.2017)

12.05.2017. godine do 14 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

OSIGURANJE
Partija 1. Osiguranje automobila
Partija 2. Osiguranje imovine i lica (U-5/17)

Poziv U-5/17. (12.04.2017)

KD U-5/17. (12.04.2017)

27.04.2017. godine do:

13:00 časova za partiju 1;

14:00 časova za partiju 2.

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji KCS "Šljivice" u Obrenovcu (OP-44/17)

Poziv OP-44/17. (11.04.2017)

KD OP-44/17. (11.04.2017)

11.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

PDR dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala Sebeš do saobraćajnice Severna tangenta, GO Palilula – geodetske podloge (OP-72/17) 

Poziv OP-72/17. (11.04.2017)

KD OP-72/17. (11.04.2017)

11.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled- uređenje slobodnih površina oko objekta 28, II MZ „Bežanijska kosa" (OP-59/17)

Poziv OP-59/17. (10.04.2017)

KD OP-59/17. (10.04.2017)

10.05.2017. godine do 8:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Dodatne usluge od strane rukovodioca projekta, inženjera i nadzora na izvođenju Severnih pristupnih saobraćajnica za prilaz mostu sa pripadajućom infrastrukturom (P-12/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupk P-12/17. (06.04.2017)

KD P-12/17. (06.04.2017) 

Izmena KD P-12/17. (10.04.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda P-12/17. (10.04.2017)

18.04.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tekuće (redovno) održavanje stanova i poslovnog prostora (OP-60/17)

Poziv OP-60/17. (04.04.2017)

KD OP-60/17. (04.04.2017)

04.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji PPOV „Međulužje" u Mladenovcu sa izradom tehničke dokumentacije (OP-62/17)

Poziv OP-62/17. (03.04.2017)

KD OP-62/17. (03.04.2017) 

Odgovor I OP-62/17. (07.04.2017)

Izmena I KD OP-62/17. (12.04.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda OP-62/17. (12.04.2017) 

Odgovor II OP-62/17. (13.04.2017)

Prilog 1. (13.04.2017)

Prilog 2. (13.04.2017)

Izmena II KD OP-62/17. (19.04.2017)

Odgovor III OP-62/17. (21.04.2017)

18.05.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na opremanju bloka između Dalmatinske ulice i Ulice Starine Novaka (OP-66/17)

Poziv OP-66/17. (03.04.2017)

KD OP-66/17. (03.04.2017)

03.05.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled-vodovodne mreže za potrebe doma zdravlja Rakovica (OP-56/17)

Poziv OP-56/17. (31.03.2017)

KD OP-56/17. (31.03.2017)

03.05.2017. godine do 08:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled-kanalizacija u naselju Mala Utrina (OP-55/17)

Poziv OP-55/17. (29.03.2017)

KD OP-55/17. (29.03.2017) 

28.04.2017. godine do 08:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Periodični pregled servisnog lifta u pilonu Mosta na Adi (U-4/17)

Poziv U-4/17. (28.03.2017)

KD U-4/17. (28.03.2017)

Odluka o dodeli ugovora U-4/17. (24.04.2017)

10.04.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94