A+ R A-
.

Javne nabavke - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Papirna galanterija za održavanje lične higijene (C-4/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARIRNA GALANTERIJA C-4/17. (11.10.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka multifunkcijskih uređaja (OP-147/17)

Poziv OP-147/17. (10.10.2017)

KD OP-147/17. (10.10.2017)

09.11.2017. godine do14:00 sati 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluge domara u poslovnim prostorijama Direkcije (U–17/17)

Poziv U-17/17. (09.10.2017)

KD U-17/17. (09.10.2017)

20.10.2017. godine do11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Servisiranje i održavanje klima uređaja i čilera (U-16/17)

Poziv U-16/17. (06.10.2017)

KD U-16/17. (06.10.2017)

17.10.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka bekap SAN storidža (OP-146/17)

Poziv OP-146/17. (04.10.2017)

KD OP-146/17. (04.10.2017) 

03.11.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Toneri za Canon, HP i Ricoh za 2018. godinu (OP-144/17)

Poziv OP-144/17. (03.10.2017)

KD OP-144/17. (03.10.2017) 

02.11.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka mleka (C-3/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MLEKO C-3/17. (29.09.2017) 

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Produženje garancije za „HP" opremu za 2018. god. (OP-145/17)

Poziv OP-145/17. (25.09.2017)

KD OP-145/17. (25.09.2017) 

25.10.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

papir za pisanje i papir za štampanje i fotokopiranje (C-2-1/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAPIR P1 C-2-1/17. (15.09.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Koverte za insertiranje pošte (D-4/17)

Poziv D-4/17. (14.09.2017)

KD D-4/17. (14.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora D-4/17. (03.10.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru KOVERTE D-4/17. (17.10.2017)

29.09.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Adaptacija električnih instalacija u poslovnoj zgradi Direkcije (OP- 143/17)

Poziv OP-143/17. (11.09.2017)

KD OP-143/17. (11.09.2017)

Odgovor I OP-143/17. (04.10.2017)

11.10.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Obnova licenci za „Kasperskky" antivirusnu zaštitu (OP–142/17)

Poziv OP-142/17. (31.08.2017)

KD OP-142/17. (31.08.2017)

Odgovor I OP-142/17. (07.09.2017)

Odgovor II OP-142/17. (28.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-142/17. (06.10.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-142/17. (16.10.2017)

02.10.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Fizičko-tehničko obezbeđenje poslovne zgrade Direkcije (OP-141/17)

Poziv OP-141/17. (25.08.2017)

KD OP-141/17. (25.08.2017)

Odgovor I OP-141/17. (14.09.2017) 

Odgovor II OP-141/17. (18.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-141/17. (06.10.2017)

25.09.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Voda i čaše za watercooler aparate (D-3/17)

Poziv D-3/17. (23.08.2017)

KD D-3/17. (23.08.2017) 

Odluka o dodeli ugovora D-3/17. (19.09.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-3/17. (06.10.2017)

11.09.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Električna energije u kategoriji javno osvetljenje (C-1-2/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru STRUJA - PARTIJA - 2 C-1-2/17. (22.08.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Selidbe i iseljenja (P-29/17)

Odluka o dodeli ugovora P-29/17. (16.08.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P-29/17. (06.09.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanja instalacije sistema grejanja u poslovnoj zgradi Direkcije (R-2/17)

Poziv R-2/17. (16.08.2017)

KD R-2/17. (16.08.2017)

Odluka o dodeli ugovora R-2/17. (26.09.2017)

25.08.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka električne energije u kategoriji visoki, srednji i niski napon i široka potrošnja

(C-1-1/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru STRUJA-PART-1 C-1-1/17. (10.08.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Projekat pre/parcelacije za lokaciju za privredno komercijalne namene u privrednoj zoni „Autoput", Blok 53 Novi Beograd (OP-140/17)

Poziv OP-140/17. (04.08.2017) 

KD OP-140/17. (04.08.2017) 

Odluka o dodeli ugovora OP-140/17. (05.10.2017)

04.09.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Rušenje objekata za potrebe rešavanja imovinsko-pravnih odnosa (P-30/17)

Odluka o dodeli ugovora P-30/17. (04.08.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P-30/17. (22.08.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Popravka i održavanje mrežne opreme (OP-139/17)

Poziv OP-139/17. (21.07.2017) 

KD OP-139/17. (21.07.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-139/17. (25.08.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-139/17. (06.09.2017)

21.08.2017. godine do 13:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluge oglašavanja u štampanim medijima (U-15/17)

Poziv U-15/17. (19.07.2017)

KD U-15/17. (19.07.2017)

Odgovor U-15/17. (21.07.2017) 

Odluka o dodeli ugovora U-15/17. (02.08.2017)

28.07.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Servis UPS-ova (OP-138/17)

Poziv OP-138/17. (17.07.2017)

KD OP-138/17. (17.07.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-138/17. (24.08.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-138/17. (06.09.2017)

16.08.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje instalacija sistema centralnog grejanja u poslovnoj zgradi Direkcije (R-1/17)

Poziv R-1/17 (14.07.2017)

KD R-1/17 (14.07.2017) 

Odluka o obustavi postupka javne nabavke R-1/17. (27.07.2017)

24.07.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije „UNIFLOW" (U-14/17)

Poziv U-14/17 (14.07.2017)

KD U-14/17 (14.07.2017) 

Odgovor I U-14/17. (21.07.2017)

Izmena I U-14/17. (24.07.2017)

Odluka o dodeli ugovora U-14/17. (15.08.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-14/17. (18.08.2017)

03.08.2017. godine, do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94