A+ R A-
.

Javne nabavke - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

 Konzervatorski nadzor - Pešačka pasarela – veza Velikog stepenišnog silaza sa Savskim kejom (13/17)

Poziv 13/17 (18.01.2018)

KD 13/17 (18.01.2018)

30.01.2018. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Brisanje objekata u katastru - II faza 34/17 

Poziv 34/17 (17.01.2018)

KD 34/17 (17.01.2018) 

20.02.2018. god. do 09:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice Patrijarha Pavla sa infrastrukturom I faza , II Etapa –izmeštanje Topčiderske reke i mosta (67/17)

Poziv - 67/17. (16.01.2018)

KD - 67/17. (16.01.2018)

19.02.2018. godine do 14:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji PPOV „Međulužje" u Mladenovcu sa izradom tehničke dokumentacije (66/17)

Poziv - 66/17. (16.01.2018)

KD - 66/17. (16.01.2018)

19.02.2018. godine 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže za priključenje vrtića „Oblačak" na lokaciji Padina sa izradom tehničke dokumentacije (17/17)

Poziv 17/17. (16.01.2018)

KD 17/17. (16.01.2018)

19.02.2018. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica na području gradske podceline Trošarina (60/17)

Poziv - 60/17. (16.01.2018)

KD - 60/17. (16.01.2018)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda I 60/17 (17.01.2018)

15.02.2018. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na teritoriji park-šume Zvezdara sa izradom tehničke dokumentacije (35/17)

Poziv - 35/17. (15.01.2018)

KD - 35/17. (15.01.2018)

14.02.2018. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Urbanistički projekat za potencijalne lokacije za dodelu – Lokacija B (OP-151/17)

Poziv OP-151/17. (12.01.2018)

KD OP-151/17. (12.01.2018)

12.02.2018. do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Sanacija trafostanica (36/17)

Poziv 36/17. (29.12.2017)

KD 36/17. (29.12.2017)

I Odgovor 36/17 (19.01.2018) 

Odgovor II 36/17. (23.01.2018)

29.01.2018. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na opremanju lokacija na području Plana detaljne regulacije između ulica R. Dakića, Ž. Miladinovića i M. Bandića u Zemunu (19/17)

Poziv 19/17. (29.12.2017)

KD 19/17. (29.12.2017) 

Оdgovor I - 19/17. (05.01.2018) 

Оdgovor II - 19/17. (11.01.2018)

Izmena I KD 19/17 (18.01.2018)

29.01.2018. godine 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije na području Čukaričke padine sa izradom tehničke dokumentacije (14/17)

Poziv 14/17. (28.12.2017)

KD 14/17. (28.12.2017)

29.01.2018. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

 

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji fekalnog kolektora „Jelezovac" II- faza (52/17)

Poziv 52/17. (28.12.2017)

KD-52/17. (28.12.2017)

Izmena KD-52-17 (18.01.2018) 

Odgovor I KD-52/17. (22.01.2018)

29.01.2018. godine do 10:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Sistematski pregled zaposlenih (U-20/17)

Poziv U-20/17. (14.12.2017)

KD-U-20/20. (14.12.2017) 

25.12.2017. god do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN, po sprovedenom postupku konkursa za dizajn čiji je predmet izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja za rekonstrukciju Starog savskog mosta sa dodelom ugovora za usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN (11/17).

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 11/17. (05.12.2017)

KD 11/17. (05.12.2017)

Odgovor I 11/17. (14.12.2017)

Odgovor II - 11/17. (22.12.2017)

Odgovor III 11/17. (27.12.2017)

Izmena I KD - 11/17. (27.12.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 11/17. (27.12.2017) 

Odgovor IV - 11/17. (29.12.2017)

Odluka o dodeli ugovora 11/17. (12.01.2018)

08.01.2018. godine do 12.00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

 

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Sundečićevoj ulici sa izradom tehničke dokumentacije (6/17)

Poziv - 6/17. (24.11.2017)

KD - 6/17. (24.11.2017)

Оdgovor I - 6/17. (29.11.2017)

Оdgovor II - 6/17. (12.12.2017)

Izmena I KD - 6/17. (21.12.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 6/17. (21.12.2017)

Izmena II KD - 6/17. (22.12.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda II - 6/17. (22.12.2017) 

27.12.2017. godine do 12.00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izrada radova na završetku dela Jelezovačkog kolektora (8/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 8/17. (23.11.2017)

KD 8/17. (23.11.2017)

Odluka o dodeli ugovora - 8/17. (22.12.2017)

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 8/17. (29.12.2017)

04.12.2017. godine, do 09:00 časova.

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Računari (C-5/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Računari C-5/17. (23.11.2017) 

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje, servisiranje i popravka službenih automobila (U-19/17)

Poziv U-19/17. (22.11.2017)

KD U-19/17. (22.11.2017)

Odgovor I U-19/17. (23.11.2017)

Odgovor II U-19/17. (24.11.2017)

Odluka o dodeli ugovora - partija-I U-19/17. (15.12.2017) 

Odluka o dodeli ugovora - partija-II U-19/17. (15.12.2017) 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija I U-19/17. (10.01.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija II U-19/17. (10.01.2018) 

Za partiju 1 – 06.12.2017. godine do 11:00 sati

Za partiju 2 – 06.12.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje klima u server salama (OP-150/17)

Poziv OP-150/17. (09.11.2017)

KD OP-150/17. (09.11.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-150/17. (22.12.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-150/17. (03.01.2018)

11.12.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije za finansijsko knjigovodstvo „Finpack" (U-18/17)

Poziv U-18/17. (09.11.2017)

KD U-18/17. (09.11.2017)

Odluka o dodeli ugovora U-18/17. (28.11.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-18/17. (26.12.2017)

21.11.2017. godine do 11:00 sati

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Urbanistički projekat za potencijalne lokacije za dodelu – Lokacija B (OP-149/17)

Poziv OP-149/17. (07.11.2017)

KD OP-149/17. (07.11.2017)

Odgovor I OP-149/17. (10.11.2017)

Izmena I KD OP-149/17. (13.11.2017)

Odluka o obustavi postupka OP-149/17 (19.12.2017)

Obaveštenje o obustavi postupka OP-149/17 (19.12.2017)

07.12.2017. godine do 11:00 sati

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94